Nikdo není online
Nově příchozí:   Bob a friend    Anička     JaM  

Valná hromada 2013

 • Napsal: San Jose
 • Vydáno: 27. 10. 2013
 • Přečteno: 1712x

  Zápis z valné hromady (dále jen VH) konané dne 14.9.2013

  Na zářijovém srazu v Zábřehu na Moravě proběhla ustavující VH naší asociace. Valná hromada byla, podle čl.VI odst.2 platných stanov HAAF schválených v březnu 2008 v Zábřehu n/M, usnášeníschopná. Zde je k nahlédnutí zápis z průběhu.
 • 1. Prezence
  Účastníci: San Jose, Emil, Tata, Orsoj, Mirafuk, Brumko, Old Sweat, Petkon, Old Petan, Láďa, Basák

 • 2. Zhodnocení festivalu HarmonicaFest 2013
  Zhodnocení rozpočtu festivalu, poděkování členům za aktivní podílení se na přípravě a realizaci festivalu (přítomným i nepřítomným)

 • 3. Vlastní debata
  1. Výše členských příspěvků
  Návrh San Joseho na zrušení členských příspěvků byl zamítnut Návrh San Joseho na příspěvek 100,-Kč/rok byl zamítnut Návrh Ládi na ponechání příspěvku ve výši 300,-Kč/rok byl přijat
  2. Zpřístupnění odborné diskuze
  Návrh San Joseho na zpřístupnění diskuze pro všechny zaregistrované byl zamítnut. Po debatě všech zúčastněných na návrh Old Sweata bylo stanoveno, že diskuze bude plně otevřena (čtení a zápis) pro platící členy, pro zaregistrované bude pouze k nahlédnutí (čtení). Tato změna bude muset být provedena programátorem.
  3. Návrh Old Sweata na zrušení členských příspěvků pro „aktivní“ členy
  Na Brumkův podnět „když všichni, tak všichni“ bylo ponecháno placení příspěvků i „aktivním“ členům. Basák navrhl na toto téma nový model: „Aktivní člen“ dostane jako odměnu status „zasloužilý člen“. Něco jako obdoba „čestný člen“. Návrh San Joseho jmenovat Maxihafa a Old sweata čestnými členy byl zamítnut, jelikož v dnešní podobě stanov nemá čestný člen právo hlasovat. Valná hromada odsouhlasila změnit stanovy tak, aby i čestný člen měl právo hlasovat.
  4. Schválení současné rady a prezidenta, doplnění rady o odstoupeného Aliho
  Valná hromada schválila současnou radu
  Návrh San Joseho jmenovat do rady Emila – jmenovaný odmítnul členství v radě
  Návrh Mirafuka jmenovat do rady Basáka – jmenovaný funkci přijal
  Hlasováním rady byl Basák schválen členem rady
  Hlasováním rady byl San Jose schválen prezidentem – jmenovaný funkci přijal
  Byla stanovena doba 2 roky jako funkční období prezidenta, jelikož tato není stanovena ve stanovách sdružení.
  5. Změna stanov
  Článek IV. odst.1 se mění takto: Čestný člen nemá práva a povinnosti člena vyjma práva volit a není povinen platit členské příspěvky. Vždy ale dbá, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.
  Do článku VIII. přibude odst.7 ve znění: Funkční období prezidenta je ustanoveno valnou hromadou na dobu 2 roky ode dne jeho zvolení.

 • 4. Závěr
  Valná hromada byla usnášeníschopná, zúčastnilo se 11 členů. Zápis byl schválen radou asociace.


  San Jose 


   
  Související články:
  Valná hromada 2012 (10.11.2012)
  Valná hromada 2011 (06.06.2011)
  HarmonicaFest 2009 (02.03.2009)
  HarmonicaFest 2008 (26.08.2008)
  Valná hromada 2008 (25.03.2008)
  Harmonica fest 2008 (10.02.2008)
  Zamyšlení po 1. festivalu (30.07.2007)
  Foukačkový festival Czech Dech 2007 (06.06.2007)

 • [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

  Počet komentářů: 0  |  Přidat komentář  |  Odeslat e-mailem  |  Vytisknout

  Úvodní stránka | Nahoru | Zpět | Vpřed | Přidat k oblíbeným
  Web je postaven na enginu phpRS
  (c) 2007 Maxihaf a spol